Kontakt

  • Print

Samodzielny Zakład Sadownictwa

kierownik dr hab. Dariusz Wrona (prof. SGGW)

tel. (0 22) 59 321 05, (0 22) 59 321 11

Sekretariat

mgr inż. Anna Płodzik

tel. (0 22) 59 321 11, (0 22) 59 320 81

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pole Doświadczalne Wilanów

mgr inż. Krystian Działkowski

tel. (0 22) 59 321 13

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pole Doświadczalne Borówek Uprawnych Błonie k. Prażmowa

mgr inż. Konrad Jabłoński

tel. (0 22) 79 041 71