Samodzielny Zakład Sadownictwa

Historia

Zarys historii Katedry Sadownictwa S.G.G.W.

Katedra Sadownictwa wywodzi się z Zakładu o tej samej nazwie, utworzonego w 1921 roku, który rangę katedry uzyskał w roku 1928. W latach 1953-1970 Katedra Sadownictwa dzieliła się na dwa zakłady – Sadownictwa i Pszczelnictwa. Pierwotną siedzibą Katedry była Osada Pałacowa w Skierniewicach; w 1957 roku została przeniesiona do Ursynowa.

Organizatorem Zakładu Sadownictwa i pierwszym jego kierownikiem, w latach 1921-1944, był prof. dr Włodzimierz Gorjaczkowski. Po jego tragicznej śmierci, w czasie Powstania Warszawskiego, w latach 1946-46 kuratorem zakładu był prof. dr Emil Chroboczek, a bezpośrednio kierował nim asystent, mgr Aleksander Rejman. Mgr Rejman również w czasie wojny prowadził Sad Pomologiczny w Skierniewicach, stanowiący główną bazę Zakładu, ochraniając jego zasoby i rekonstruując je po surowej zimie 1939/1940 roku.

W 1946 roku kierownictwo Katedry objął prof. dr Szczepan A Pieniążek, który kierował nią do 1968 roku. W latach 1968-1984 Katedrą Sadownictwa kierował prof. dr Aleksander Rejman, od 1984 do 1997 prof. dr hab. Andrzej Sadowski, od 2000 do 2005 dr Kazimierz Ścibisz a w latach 1997 - 2000 i od 2006 roku do chwili obecnej prof. dr hab. Kazimierz Tomala.

W latach 2000 – 2005 Katedra wraz z Zakładem Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa tworzyły Katedrę Sadownictwa i Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa


(prof. dr hab. A Sadowski, ks)