Samodzielny Zakład Sadownictwa

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Andrzej A. Przybyła (emeryt)