Samodzielny Zakład Sadownictwa

Pracownicy emerytowani

dr inż. Kazimierz Ścibisz (emeryt)