Samodzielny Zakład Sadownictwa

Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. Kazimierz Tomala