Samodzielny Zakład Sadownictwa

Pracownicy techniczni

mgr inż. Jacek Marszał